Φωτογραφίες Καλλιτεχνικού Πατινάζ Budges 2014
Φωτογραφίες από την κοπή της Πίτας 2013.
Φωτογραφίες αγωνιστικής περιόδου 2011-2012
Φωτογραφίες Καλλιτεχνικού Πατινάζ Budges 2013
Φωτογραφίες Καλλιτεχνικού Πατινάζ Christmas Show 2014