Καλοκαιρινό Camp 

Στιγμιότυπα από την ομάδα 2022, 2019 & 2018 στην Σόφια της Βουλγαρίας