Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ 2011
Αποτελέσματα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Budges - Tests  2011
Πανευρωπαικό πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού πατινάζ 2011
Αποτελέσματα Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Πατινάζ 2011
Τελευταία ενημέρωση 2-2-2015
Πανευρωπαικό πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού πατινάζ 2012
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ 2012
Αποτελέσματα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Budges - Tests 2012
Δικαιολογητικά εγγραφής σε σωματείο.
 
Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ 2013
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ 2013
Facebook (icegianna.figureSkatingCoach) Μόνο για Αθλήτριες/τες
Αποτελέσματα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Budges 2013
Facebook (icegianna.Kontogeorgakopoulou) Μόνο για Παράγοντες/Γονείς
Αποτελέσματα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Budges 2014
Παλαιότερες Ανακοινώσεις