Προπονητική συλλογή

Φωτογραφικό αρχείο από σεμινάρια επιμόρφωσης της διεθνής ομοσπονδίας (I.S.U.) με διακεκριμένους εισηγητές